Styrelsen

Ordförande – Palle Werdelin

Kassör – Lars Wicander

Sekreterare – Agnetha Pettersson

Ledamot – Ann-Karin Ahlander samt Lena Werdelin

Ledamot / Grundare – Tomas Olsson

Suppleant – Gert Heningsson

Revisorer – Mike & Martina Berglund